// archivy

Unix, Linux

Příspěvků v kategorii: 5

SW Raid

Personalities : [raid1] md0 : active raid1 sdb1[2](F) sda1[0] 104320 blocks [2/1] [U_] md1 : active raid1 sdb2[2](F) sda2[0] 160730240 blocks [2/1] [U_] Výměna vadného disku v sw RAID1 Co je potřeba udělat, pokud umře jeden disk v softwarovém RAID1. V /proc/mdstat je vidět, že RAID je degradovaný. Místo [UU] je tam [U_]. Řekněme, že [...]


Crontab v praxi

Cron Cron je unix, solaris utilita, která umožňuje automatické spouštěnmí úkolů (scriptů) v pravidelných intervalech. To je velmi užitečné například při zálohování dat, pravidelné údržbě systému nebo kontrole funkčnosti vzdálených zařízení. Crontab (cron tabulka) je soubor, který obsahuje soupis cron údajů,  které jsou spouštěny v určeném čase.  Každá spoušť je na samostatném řádku.  Jednoduchý  crontab [...]


Linux – Monitoring obsazenosti disku

Aktuální obsazenost diskových odílů zjistíme příkazem: df -h Přepínač -h zobrazí velikost v čitelnější podobě. Kolik zabírají jednotlivé soubory a adresáže zjistíme takto: du -h –max-depth=1 /home Tento příkaz vypíše velikost všech domovských složek. Přepínačem –max-depth stanovíme hloubku zanoření do adresářové struktury. Automatický monitoring Linux  shell script monitoruje obsazenost disku a v případě dosažení nastavené [...]


Zálohování mysql databáze

Databázi zálohujeme pomocí příkazu mysqldump, který může být použit k výpisu databáze nebo k vytvoření souboru databáze pro zálohování nebo pro přenos dat na jiný SQL server (nemusí být nutně MySQL server). Soubor pak obsahuje příkazy k vytvoření a naplnění databazí a tabulek. Syntaxe je jednoduchá: shell> mysqldump [options] db_name [tables] shell> mysqldump [options] –databases [...]


Linux – archivace a komprese souborů

Program tar Archivace celého adresáře „petr“ včetně podadresářů: tar -cvf bu.tar /home/petr Pokud chceme, aby se současně při archivace provedla i komprese programem gzip, zapneme jí parametrem -z. tar -cvzf petr.tar.gz /home/petr Obnovu dat z archivu do původního tvaru, provedeme pomocí parametru -x: tar -xvf petr.tar tar -xvzf bu.tar.gz #obnova souborů komprimovaných s gzip tar [...]