// zrovna čtete...

Unix, Linux

Linux – archivace a komprese souborů

Program tar

Archivace celého adresáře „petr“ včetně podadresářů:

tar -cvf bu.tar /home/petr

Pokud chceme, aby se současně při archivace provedla i komprese programem

gzip, zapneme jí parametrem -z.

tar -cvzf petr.tar.gz /home/petr

Obnovu dat z archivu do původního tvaru, provedeme pomocí parametru -x:

tar -xvf petr.tar 

tar -xvzf bu.tar.gz  #obnova souborů komprimovaných s gzip
tar -xvzf bu.tgz     #to samé, jen je použit zkrácený tvar přípony
tar -xvjf bu.tar.bz2 #obnova souborů komprimovaných s bzip2
tar -xvZf bu.tar.Z   #to samé pro dříve užívaný compress

Více na: http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=364