// zrovna čtete...

Unix, Linux

Zálohování mysql databáze

Databázi zálohujeme pomocí příkazu mysqldump, který může být použit k výpisu databáze nebo k vytvoření souboru databáze pro zálohování nebo pro přenos dat na jiný SQL server (nemusí být nutně MySQL server). Soubor pak obsahuje příkazy k vytvoření a naplnění databazí a tabulek.

Syntaxe je jednoduchá:

shell> mysqldump [options] db_name [tables]
shell> mysqldump [options] --databases db_name1 [db_name2 db_name3...]
shell> mysqldump [options] --all-databases

První a druhý příklad zazálohuje jen uřčité tabulky z databáze.

Zde je jeho použití:

mysqldump  --host=82.208.XX.XX --user=root --password=mojeheslo --default-character-set=utf8
--opt nazev_databaze | gzip > /home/ftonline/zaloha/nazev_databaze.sql.gz

Tímto způsobem se výpis databáze ještě komprimuje a uloží do souboru  nazev_databaze.sql.gz.

Třetí příklad je pro kompletní zálohu včech databází na daném stroji.

Příklad použití:

mysqldump  --host=82.208.XX.XX --user=root --password=mojeheslo --all-databases

Více informací v manových stránkách mysqldump.