// zrovna čtete...

Společnost

Entropa – bourá bariéry stereotypu

Česká republika odhalila moderní výtvarné dílo v hale budovy Justus Lipsius v Bruselu, v níž se nachází sídlo Rady Evropské unie. A neodhalila jen dílo samotné. Odhalila také něco o sobě, co možná mělo být před zraky ostatních členských států schováno.

Entropa je společné dílo 27 umělců z jednotlivých členských zemí EU. Každý objekt představuje jeden členský stát prostřednictvím obvyklých stereotypů nebo předsudků. Předsednictví si u umělců objednalo dílo bez jakýchkoli omezení, a oni měli tak možnost vytvořit libovolný objekt podle svého přání. - Tisková zpráva z 12.1.2009

Výtvarník Černý zřejmě zaštítil plastiku pro Brusel fiktivními jmény. – Idnes.cz z 13.1.2009

Entropa - foto: Michal Půr,  ČTK

Entropa - foto: Michal Půr, ČTK

Dílo, jehož autorem je David Černý, nás podle mého názoru charakterizuje více než dobře. Zobrazuje typické češství z několika pohledů. Zobrazuje naší zálibu v drsnějším humoru, kterému není nic svaté. Zobrazuje neschopnost naší státní správy. Ukazuje však také, že jsme velmi tvůrčí a dokážeme se rychle přizpůsobit. A v neposlední řadě upozorňuje na to, že se často snažíme věci „vožulit“.

Když jsem se ze zpráv dozvěděl o díle samotném a mystifikací s ním spojenou, málem jsem se potrhal smíchy. Myslím, že stížnost Bulharska nebude poslední vzhledem k tomu, že dílo teď vypadá jako by prezentovalo pohled české republiky na státy Unie. Jsem zvědav, jak dlouho v Bruselu vydrží a jak se bude Alexandr Vondra tvářit při jeho oficiálním představení 15.1.2009.

Na závěr přikládám oficiální dokumentaci k dílu včetně krátkého představení všech fiktivních autorů a také oficiální tiskovou zprávu, která ve světle nových událostí působí trochu komicky.

Tisková zpráva

Entropa – průvodní dokument